Arbetsdagar- och kvällar 2023

Veckodag Datum Tid Anteckningar
Söndag 23/4 10:00-12:00
Fredag 5/5 17:30-19:00
Lördag 13/5 15:00-16:00
Onsdag 24/5 18:00-19:30
Söndag 4/6 15:00-17:00 Medlemsmöte
Torsdag 1/6 17:30-19:00
Lördag 1/7 10:00-12:00
Måndag 17/7 18:00-19:30
Onsdag 2/8 17:30-19:00
Söndag 20/8 10:00-12:00
Lördag 2/9 11:00-13:00 Skördefika
Torsdag 14/9 18:00-19:30
Söndag 24/9 15:00-16:00
Lördag 14/10 10:00-12:00

Väl mött,
Styrelsen GkH

Arbetsdagar- och kvällar 2022

Söndag 10 april kl.10-12
Tisdag 26 april kl.17.30-19
Lördag 14 maj kl.10-12
Måndag 30 maj kl.17.30-19
Söndag 12 juni kl.15-16 + MEDLEMSMÖTE 16-17
Onsdag 29 juni kl.17.30-19
Lördag 16 juli kl.10-12
Torsdag 28 juli kl.17.30-19
Fredag 12 augusti kl.17.30-19
Söndag 28 augusti kl.11-12 + SKÖRDEFIKA kl.12-13
Onsdag 7 september kl.17.30-19
Lördag 24 september kl.14-16
Söndag 9 oktober kl.10-12
Lördag 22 oktober kl.10-12

Grön kultur Högsbo är ju som ni vet ansvariga för att sköta området runt våra odlingslotter. Vi har avtal med markägarna med krav på att hela området ska vara välskött. Vi har de senaste åren organiserat det med gemensamma arbetsdagar, vilket har fungerat bra. Här kommer årets schema. Det är olika veckodagar och tider så att det ska passa alla. Det kommer också att behövas gräsklippning mellan dessa tider, beroende på vädret. Om du har möjlighet till det så hör av dig när det blir aktuellt.
För er som har odlingslotter är det obligatoriskt att delta vid minst 3 tillfällen. Vi har närvarolistor, så kom ihåg att skriva upp er. Det går också bra att skicka en ersättare om man inte kan närvara själv. I slutet av säsongen gör vi en genomgång av närvaron.
För andra medlemmar är det frivilligt att delta, men det kan vara ett bra tillfälle att träffas och lära känna varandra.

Vårliga hälsningar
Styrelsen
GkH

Arbetsdagar- och kvällar 2021

Lör 10/4 kl. 11-13

Sön 25/4 kl. 13-15

Lör 8/5 kl. 11-13            10.30 får vi besök av Växtverket som säljer plantor och annat odlingsrelaterat.  En kund i taget och lottning om turordning.

Ons 19/5 kl. 17.30-19

Tis 1/6 kl. 17.30-19

Lör 19/6 kl. 11-12         MEDLEMSMÖTE KL. 12-13

Tor 8/7 kl. 17.30-19

Sön 25/7 kl. 11-13

Lör 7/8 kl. 15-17

Mån 23/8 kl. 17.30-19

Sön 5/9 kl. 11-13

Ons 22/9 kl. 17.30-19

Sön 3/10 kl. 13-15

Lör 16/10 kl. 11-13.

 

Väl mött!                                                                                         

Arbetsdagar och -kvällar 2020

Arbetsdagar och -kvällar 2020
Sön 5/4 kl 11-13
Ons 22/4 kl 17.30-19
Lör 2/5 kl 14-16    Kl 13-14 får vi besök av Växtverket som säljer plantor och annat odlingsrelaterat. V.g. se tidigare utskick.
Sön 24/5 kl 13-15
Tor 11/6 kl 17.30-19
Lör 27/6 kl 10-12   MEDLEMSMÖTE kl 12-13
Ons 8/7 kl 17.30-19
Sön 19/7 kl 11-13
Mån 3/8 kl 17.30-19
Lör 22/8 kl 13-15
Tis 8/9 kl 17.30-19
Lör 19/9 kl 13-15
Lör 3/10 kl 11-13
Sön 18/10 kl 13-15.
 
Väl mött!
 
Styrelsen Grön kultur Högsbo

Arbetsdagar

Hej medlemmar.

Då har det blivit dags för ett nytt odlingsår med Grön Kultur Högsbo. Det betyder ju också att det är dags för föreningens arbetsdagar för att ta hand om de gemensamma ytorna på vårt odlingsområde. Grön Kultur Högsbo är en ideell förening och vi alla bär ansvaret för att området sköts och hålls snyggt. Om vi alla hjälps åt kommer det bli både enkelt och roligt att få ett vackert område som vi alla kan ha nytta och nöje av.

Här finns datumen för säsongens arbetsdagar. Till dessa datum kommer det i perioder även behövas extra gräsklippning. Enligt föreningens stadgar är det obligatoriskt för lottinnehavare att delta på arbetsdagar efter bästa förmåga. Självklart är det svårt för alla att kunna delta varje gång men vi tänker att alla borde kunna komma 4 gånger per säsong, mer är självklart välkommet. Arbetsdagarna är lagda under olika dagar och tider så att alla ska kunna ha möjlighet att hitta några datum som fungerar. Och tänk på att allt inte är fysiskt tunga arbeten utan det finns även enklare, lättare sysslor som måste skötas.

Arbetsdagar 2018:

Sön 15/4 kl. 13-15

Tis 24/4 kl. 17.30-19

Lör 5/5 kl. 13-15

Tors 24/5 kl. 17.30-19

Sön 10/6 kl. 10-12, medlemsmöte 12-13

Ons 27/6 kl. 17.30-19

Lör 7/7 13-15

Mån 23/7 kl. 17.30-19

Sön 12/8 kl. 13-15

Tis 28/8 kl. 17.30-19

Lör 8/9 kl. 11-13

Tors 27/9 kl. 17.30-19

Sön 7/10 kl. 13-15

Lör 20/10 kl. 13-15

 

Väl mött!  Styrelsen GKH

Föreläsning torsdag 26 april

”Täckodling, odla jorden som bonus får du växterna”      Föreläsare Börje Remstam

 

Datum: torsdag den 26 april

Klockslag: 18:00—20:00

Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen i Angered

 

Obligatorisk anmälningsavgift: 60 kr/person, betalas in på Nordea plusgiro 42 48 00 – 1

Anmäl er senast fredagen 20 april och skriv namn och odlarförening vid betalningen.

Har du frågor kontakta mig Paula 031-368 10 94 eller paula.palm@fastighet.goteborg.se

Börje är hemmastadd i trakterna av Eskilstuna. Han har odlat sin trädgård sen 70-talet. Han har aldrig grävt i sin trädgård utan täckt jorden med växtmaterial. Utgångspunkten var tung lerjord. Idag har den förvandlats till en rik mulljord. Börje kan detta med att bygga upp jorden som är en förutsättning för att växter ska trivas. Han är sen många år engagerad i Föreningen för biologisk organisk odling FOBO i många år. Föreningen ger ut tidningen Odlaren. Välkomna!

Föreläsning torsdag 22 mars

”Växtskydd och egna ekologiska växtskyddsmedel”

Föreläsare: Stina Månsson
Datum: torsdag den 22 mars
Klockslag: 18:00 – 20:00
Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen i Angered

Anmälningsavgift: 60 kr/person, betalas in på Nordea plusgiro 42 48 00 – 1
Anmäl er senast: måndag 19 mars och skriv namn och odlarförening vid betalning. Tänk på att jag behöver några dagar för att beställa fika så vänligen anmäl er gärna innan senastedagen.

Har du frågor ring Paula 031-368 10 94 eller maila paula.palm@fastighet.goteborg.se

VÄLKOMMEN!