Om Grön kultur Högsbo

Grön kultur Högsbo är en odlarförening i Göteborg. Föreningen ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rike- dom i staden med mat-, odlings-, och trädgårdskultur som bärande element. Föreningen ska med hjälp av en bred medlemsbas verka för en grönare, friskare och vänligare stad med plats för hobbyodlare likaväl som den lilla skalans gröna entreprenörskap. Föreningen ska främja utbyte av kunskap och erfarenheter mellan medlemmar och mellan medlemmar och externa organisationer. Föreningen ska verka för att få organisationer, företag och individer att sam- verka för att öka arealen av stadsnära ekologisk odling och hållbar livsstil, inklusive småskalig djurhållning och ökad diskussion om vår matkultur.

Vårt odlingsområde finns bredvid Högsbo Kyrka, längs Bankogatan.

Om du vill bli medlem i föreningen och ställa dig i kö för att få en odlingslott, kan du ansöka om medlemskap här via hemsidan. Om du har någon annan fråga till oss kan du kontakta oss via e-post på gronkultur[punkt]hogsbo[at]gmail.com. Om du vill komma i kontakt med hönsgruppen skriv till honsgruppen(at)gmail.com.

Mer information kan du hitta på sidan för dokument, där du kan hitta föreningens stadgar, ordningsregler och mötesprotokoll.

E-post: gronkultur.hogsbo[at]gmail.com

karta_odlingsområdet_2016

En pdf med kartan över odlingsområdet med lottnummer kan du hitta här: Karta över odlingsområdet