Arbetsdagar- och kvällar 2023

Veckodag Datum Tid Anteckningar
Söndag 23/4 10:00-12:00
Fredag 5/5 17:30-19:00
Lördag 13/5 15:00-16:00
Onsdag 24/5 18:00-19:30
Söndag 4/6 15:00-17:00 Medlemsmöte
Torsdag 1/6 17:30-19:00
Lördag 1/7 10:00-12:00
Måndag 17/7 18:00-19:30
Onsdag 2/8 17:30-19:00
Söndag 20/8 10:00-12:00
Lördag 2/9 11:00-13:00 Skördefika
Torsdag 14/9 18:00-19:30
Söndag 24/9 15:00-16:00
Lördag 14/10 10:00-12:00

Väl mött,
Styrelsen GkH