Arbetsdagar- och kvällar 2022

Söndag 10 april kl.10-12
Tisdag 26 april kl.17.30-19
Lördag 14 maj kl.10-12
Måndag 30 maj kl.17.30-19
Söndag 12 juni kl.15-16 + MEDLEMSMÖTE 16-17
Onsdag 29 juni kl.17.30-19
Lördag 16 juli kl.10-12
Torsdag 28 juli kl.17.30-19
Fredag 12 augusti kl.17.30-19
Söndag 28 augusti kl.11-12 + SKÖRDEFIKA kl.12-13
Onsdag 7 september kl.17.30-19
Lördag 24 september kl.14-16
Söndag 9 oktober kl.10-12
Lördag 22 oktober kl.10-12

Grön kultur Högsbo är ju som ni vet ansvariga för att sköta området runt våra odlingslotter. Vi har avtal med markägarna med krav på att hela området ska vara välskött. Vi har de senaste åren organiserat det med gemensamma arbetsdagar, vilket har fungerat bra. Här kommer årets schema. Det är olika veckodagar och tider så att det ska passa alla. Det kommer också att behövas gräsklippning mellan dessa tider, beroende på vädret. Om du har möjlighet till det så hör av dig när det blir aktuellt.
För er som har odlingslotter är det obligatoriskt att delta vid minst 3 tillfällen. Vi har närvarolistor, så kom ihåg att skriva upp er. Det går också bra att skicka en ersättare om man inte kan närvara själv. I slutet av säsongen gör vi en genomgång av närvaron.
För andra medlemmar är det frivilligt att delta, men det kan vara ett bra tillfälle att träffas och lära känna varandra.

Vårliga hälsningar
Styrelsen
GkH