Föreläsning torsdag 26 april

”Täckodling, odla jorden som bonus får du växterna”      Föreläsare Börje Remstam

 

Datum: torsdag den 26 april

Klockslag: 18:00—20:00

Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen i Angered

 

Obligatorisk anmälningsavgift: 60 kr/person, betalas in på Nordea plusgiro 42 48 00 – 1

Anmäl er senast fredagen 20 april och skriv namn och odlarförening vid betalningen.

Har du frågor kontakta mig Paula 031-368 10 94 eller paula.palm@fastighet.goteborg.se

Börje är hemmastadd i trakterna av Eskilstuna. Han har odlat sin trädgård sen 70-talet. Han har aldrig grävt i sin trädgård utan täckt jorden med växtmaterial. Utgångspunkten var tung lerjord. Idag har den förvandlats till en rik mulljord. Börje kan detta med att bygga upp jorden som är en förutsättning för att växter ska trivas. Han är sen många år engagerad i Föreningen för biologisk organisk odling FOBO i många år. Föreningen ger ut tidningen Odlaren. Välkomna!

Föreläsning torsdag 22 mars

”Växtskydd och egna ekologiska växtskyddsmedel”

Föreläsare: Stina Månsson
Datum: torsdag den 22 mars
Klockslag: 18:00 – 20:00
Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen i Angered

Anmälningsavgift: 60 kr/person, betalas in på Nordea plusgiro 42 48 00 – 1
Anmäl er senast: måndag 19 mars och skriv namn och odlarförening vid betalning. Tänk på att jag behöver några dagar för att beställa fika så vänligen anmäl er gärna innan senastedagen.

Har du frågor ring Paula 031-368 10 94 eller maila paula.palm@fastighet.goteborg.se

VÄLKOMMEN!

Föreläsning tisdag 27 feb

Föreläsning: ”Den goda jorden och gödsling! Hur gör man? Tips om gödselns växtnäringsinnehåll och olika jordar.”

Föreläsare: Stina Månsson

Från stadsnära odling:

Nu kör vi igång föreläsningarna igen med början i februari. Som vanligt håller vi till i lokalen på Lärjeåns kafé och trädgårdar i Angered, fika ingår och obligatorisk anmälningsavgift gäller som vanligt med 60 kr.

Datum: Tisdag den 27 februari
Tid: 18.00–20.00
Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen i Angered
Anmälningsavgift: 60 kr/person, betalas in på Nordea plusgiro 42 48 00-1
Anmäl er senast: Torsdag 22 februari, skriv namn och odlarförening vid betalning.

Frågor och dylikt ring Paula 031-368 10 94 eller maila paula.palm@fastighet.goteborg.se

http://stadsnaraodling.goteborg.se/

Välkomna!

Stadsnära odling

Grön kultur ingår i Stadsnära odling med möjlighet att vara med på deras aktiviteter. Vi har frågat om det finns någon föreläsning inplanerad under hösten – det gör det inte i nuläget. Vi står med på deras utskickslista och meddelar om det kommer någon inbjudan.

Tips om gräsklipparen krånglar

Under arbetsdagarna behövs i sort sätt alltid gräset klippas, men det är inte alltid gräsklipparen är medgörlig och lättstartad. Jag sammanfattar därför här de steg jag använt mig av för att få igång gräsklipparen och som förhoppningsvis underlättar för andra odlare framöver.

Överblick av reglagen

1) För att ge rotorbladen så mycket frigång som möjligt, höj upp gräsklipparen till max med hjälp av höjdreglaget vid vänster bakhjul.

2) Ställ in lägsta hastigheten (sköldpadda) för att motorn så lätt som möjligt ska gå igång.

3) Om gräsklipparen ska kallstartas, tryck tre gånger på primerblåsan för att pumpa in lite bränsle. Men om den redan har körts ett tag brukar inte det behövas.

4) Håll nere bygeln för dödmansgreppet och dra igång motorn. Om man ska göra det själv kan det vara bra att göra det i en nedförsbacke och ta hjälp av att man samtidigt rullar gräsklipparen framåt.

5) När motorn har kommit igång, dra ganska snabbt upp hastigheten till ett mellanläge mellan sköldpadda och hare.

Kom ihåg att sänka ner gräsklipparen igen. Tredje hacket nedifrån brukar vara tillräckligt kort och lagom lättkört. För att sedan koppla in framåtdriften på hjulen förs den vänstra spaken framåt. För att koppla ur framåtdrivningen kan man släppa upp dödmansgreppet så mycket att spaken hoppar ur, men inte hela vägen upp för då stannar motorn.

Lycka till!

/Daniel

Årsmöte

Välkommen till Grön Kultur Högsbos årsmöte den 4 mars kl 13.00. Mötet kommer att hållas i Högsbo Kyrkas församlingshem, nedre våningen närmast odlingsområdet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. Motioner skickas till gronkultur.hogsbo@gmail.com senast 4 februari.

Väl mött!