Hönsdag och Hönsgrupp

Hej alla hönsvurmare!

En hönsgrupp har startats i Grön kultur Högsbo som kommer att arbeta för att Högsbo ska få höns, och för att vi ska kunna få äta glada och lyckliga ägg. I samband med att Hönsgruppen officiellt har startats så anordnar Stadsjord tillsammans med Grön kultur Högsbo en hönsdag på måndag 12 april vid lotterna. Där ska vi prata om föresättningar för att ha höns i staden och samtidigt ser vi om det finns något intresse,  För det måste finnas ett intresse för att vi ska kunna ha höns.

10122630_209677bKontakta gronkultur.hogsbo@gmail.com eller Hönsgruppens kontaktperson Per H  om du är intresserad, det går också bra att dyka upp på måndag.