Föreläsning torsdag 26 april

”Täckodling, odla jorden som bonus får du växterna”      Föreläsare Börje Remstam

 

Datum: torsdag den 26 april

Klockslag: 18:00—20:00

Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen i Angered

 

Obligatorisk anmälningsavgift: 60 kr/person, betalas in på Nordea plusgiro 42 48 00 – 1

Anmäl er senast fredagen 20 april och skriv namn och odlarförening vid betalningen.

Har du frågor kontakta mig Paula 031-368 10 94 eller paula.palm@fastighet.goteborg.se

Börje är hemmastadd i trakterna av Eskilstuna. Han har odlat sin trädgård sen 70-talet. Han har aldrig grävt i sin trädgård utan täckt jorden med växtmaterial. Utgångspunkten var tung lerjord. Idag har den förvandlats till en rik mulljord. Börje kan detta med att bygga upp jorden som är en förutsättning för att växter ska trivas. Han är sen många år engagerad i Föreningen för biologisk organisk odling FOBO i många år. Föreningen ger ut tidningen Odlaren. Välkomna!