Stadsnära odling

Grön kultur ingår i Stadsnära odling med möjlighet att vara med på deras aktiviteter. Vi har frågat om det finns någon föreläsning inplanerad under hösten – det gör det inte i nuläget. Vi står med på deras utskickslista och meddelar om det kommer någon inbjudan.

Tips om gräsklipparen krånglar

Under arbetsdagarna behövs i sort sätt alltid gräset klippas, men det är inte alltid gräsklipparen är medgörlig och lättstartad. Jag sammanfattar därför här de steg jag använt mig av för att få igång gräsklipparen och som förhoppningsvis underlättar för andra odlare framöver.

Överblick av reglagen

1) För att ge rotorbladen så mycket frigång som möjligt, höj upp gräsklipparen till max med hjälp av höjdreglaget vid vänster bakhjul.

2) Ställ in lägsta hastigheten (sköldpadda) för att motorn så lätt som möjligt ska gå igång.

3) Om gräsklipparen ska kallstartas, tryck tre gånger på primerblåsan för att pumpa in lite bränsle. Men om den redan har körts ett tag brukar inte det behövas.

4) Håll nere bygeln för dödmansgreppet och dra igång motorn. Om man ska göra det själv kan det vara bra att göra det i en nedförsbacke och ta hjälp av att man samtidigt rullar gräsklipparen framåt.

5) När motorn har kommit igång, dra ganska snabbt upp hastigheten till ett mellanläge mellan sköldpadda och hare.

Kom ihåg att sänka ner gräsklipparen igen. Tredje hacket nedifrån brukar vara tillräckligt kort och lagom lättkört. För att sedan koppla in framåtdriften på hjulen förs den vänstra spaken framåt. För att koppla ur framåtdrivningen kan man släppa upp dödmansgreppet så mycket att spaken hoppar ur, men inte hela vägen upp för då stannar motorn.

Lycka till!

/Daniel

Årsmöte

Välkommen till Grön Kultur Högsbos årsmöte den 4 mars kl 13.00. Mötet kommer att hållas i Högsbo Kyrkas församlingshem, nedre våningen närmast odlingsområdet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. Motioner skickas till gronkultur.hogsbo@gmail.com senast 4 februari.

Väl mött!

Höstkänsla

20161015_1722171Toppentillfälle att jordförbättra 🙂

Från ”Det här med jord” nedan: Växtrester (morotsblast, ärtskidor, blad osv) kan grävas ner ytligt direkt eller bara läggas på jorden som täckmaterial. Löv ökar mullhalten och ger fin struktur, luftigare jord ger mer och bättre rötter = välmående växter.