Årsmöte Grön kultur Högsbo

Det har blivit dags för årsmöte för Grön kultur Högsbo. Mötet hålls i församlingshemmet, Högsbo kyrka den 9/3 2019 kl. 13.00.

Alla medlemmar har rösträtt vid årsmötet och kan på förhand skicka in motioner till styrelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet, det vill säga senast den 9/2 2019. Skicka in eventuella motioner via e-post till gronkultur.hogsbo@gmail.com.

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar skickas ut senast 2 veckor före mötet.

Varmt välkomna!