Arbetsdagar och -kvällar 2020

Arbetsdagar och -kvällar 2020
Sön 5/4 kl 11-13
Ons 22/4 kl 17.30-19
Lör 2/5 kl 14-16    Kl 13-14 får vi besök av Växtverket som säljer plantor och annat odlingsrelaterat. V.g. se tidigare utskick.
Sön 24/5 kl 13-15
Tor 11/6 kl 17.30-19
Lör 27/6 kl 10-12   MEDLEMSMÖTE kl 12-13
Ons 8/7 kl 17.30-19
Sön 19/7 kl 11-13
Mån 3/8 kl 17.30-19
Lör 22/8 kl 13-15
Tis 8/9 kl 17.30-19
Lör 19/9 kl 13-15
Lör 3/10 kl 11-13
Sön 18/10 kl 13-15.
 
Väl mött!
 
Styrelsen Grön kultur Högsbo