Välkommen till vårens odlingskurs

som arrangeras av Grön kultur Högsbo tillsammans med Studiefrämjandet

Helena von Bothmer från Kosters trädgårdar håller i föreläsningarna som blir en blandning av permakultur och praktisk odling. www.kosterstradgardar.se

Odling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi lär oss att se på resursflöden på platsen och att ta till vara på dem. Vi går genom flöden såsom vind, vatten, näring/jord, människor mm. Hur bygger vi upp en bra jord och lär känna den. Kompostering. Hur växter trivs ihop och gynnar varandra. Gröngödsling. Täckodling

Tid:         Söndagen den 17 mars 09.00- 16.00 samt Onsdagen den 17 april 18.00- 21.00. Kostnad:  Medlemspris totalt 150:- för båda dagarna. (Samma pris för 1 dag). Studiefrämjandet skickar faktura.

Plats:            Församlingshemmet under Högsbo kyrka.

Lunch ordnar var och en själv. Kaffe finns.

Anmälan till Elinor Askmar, Studiefrämjandet senast 130227 elinor.askmar@studieframjandet.se Ange kurs, namn, adress, telefon och personnummer. Begränsat antal platser. Efter 27/2 erbjuds kvarvarande platser till icke medlemmar.