Omställare, Utförare, Uppodlare, Stigfinnare, Visionärer och Framtidsmakare!

Välkomna på Soppfest och konstituerande möte för Omställning Göteborg tisdagen den 25te maj kl 18-21 i Viktoriahuset. Ingång under Hagabion och ring på porttelefonen till Färnebo Folkhögskolas lokal Giraffen.

Det har nu gått lite drygt ett halvår sedan några av oss träffades första gången, efter att Naresh Giangrande från Transition Town Totnes var här och föreläste Göteborg.

Vi har kommit igång en del med odlingsprojekt i Mölndal, utforskandeprocess kring alternativ ekonomi och lite annat smått och gott. På Soppfesten summerar vi var vi står och blickar framåt. Det finns embryon till fler arbetsgrupper t.ex. Visionsgrupp, Grön Företagsamhet, Bygga och Bo, Verkstadsgrupp. Fler förslag och idéer på fokusgrupper eller konkreta projekt kan mailas till mig eller tas med till mötet. Efter inledningen formar vi smågrupper i en Open Space-process kring de förslag där det finns energi och lust. 

Samordningsgruppen har också på förslag att vi konstituerar oss som förening, med ett minimum av nödvändig formalia då det underlättar i många sammanhang att ha ett organisationsnummer.

Program

  • Inledning och summering av var vi står
  • Open Space-process kring förslag till fler arbetsgrupper
  • Soppa och bröd
  • Konstituering av förening och samtal till Demokratisynen inom Omställningsrörelsen.

Vi ses!

Samordningsgruppen Omställning Göteborg. Hemsida omställning Göteborg, Kontakt för frågor och förslag: Elinor Askmar  elinor.askmar@gmail.com