Hönsintresserade!

I måndags hade vi möte om bland annat hur och varför man kan tänka sig att ha höns i staden. Många intressanta frågor kom upp och vi beslutade att ha ett nytt möte. Till detta möte försöker vi (alla som är intresserade) hitta modeller på hönshus, till exempel gamla bilder från hönshusen som fanns i Högsbo förr. Har någon tankar och funderingar på lösningar rent organisatoriskt, vem gör vad och när, så tar vi med även det dem till nästa möte.

 

 

För alla som är intresserade att driva hönshus med oss.
Nytt möte sker torsdagen 22:e april kl. 18.00 i kyrkan.

Med vänliga hälsningar!
Pelle o Karl