Medlemsmöte och After garden

Lördagen den 14 juni klockan 17.00 träffas vi på vårt område.

Kompostgruppen informerar. Möjlighet för arbetsgrupperna att presentera sin verksamhet samt utse gruppsamordnare. Rapport om råttläget.

Efter medlemsmötet After garden och invigning av vår nya grill. Ta med det du vill äta och dricka. Föreningen ordnar grillkol.

Välkomna!

 

Maskkomposten är renoverad!

Den slitna maskkomposten renoveras för att överleva några år till. Nätet i botten var skadat av rötter, och många plankorna var fuktskadade. Om några veckor blir den klar att användas igen. Om du vill börja lämna ditt hushållsavfall i maskkomposten, kontakta kompostgruppen för genomgång om hur det fungerar.

kompostgruppen[at]gronkulturhogsbo.se

IMG_0482

Arbetsdagen

Trots den regniga inledningen dök flera ihärdiga odlare upp för fixande av området. Bland annat flyttades virket, gräset klipptes, gångar rensades och insektshotellet fick flytta upp på bodens vägg. arbetsdag140514-1arbetsdag140514-2