Arbetsgrupper

Det finns 8 arbetsgrupper i föreningen. Arbetsgrupperna sköter de saker i föreningen som vi har gemensamt, som redskapsboden, komposterna, gräsklippning på allmänna ytor mm.

Alla lottinnehavare och medodlare är med i en arbetsgrupp. Varje grupp har en person i gruppen som är sammankallande i den.

Strävan är att arbetsgrupperna så långt som möjligt ska vara självstyrande, och själva bestämma hur de vill lägga upp arbetet. För att veta vad som ligger inom sin grupps område att utföra finns en uppgiftsbeskrivning för varje grupp (längre ner på denna sidan och under dokument-fliken).

En eller två personer i styrelsen har som uppgift att vara kontaktperson mellan styrelsen och grupperna. Kontakta oss om du har frågor om arbetsgrupperna, vill bli med i en grupp eller byta grupp: gruppsamordnare<a>gronkulturhogsbo.se

Kontaktuppgifter till grupperna:
* bodochredskapsgruppen[at]gronkulturhogsbo.se – har hand om boden och inköp av redskap.
* grasochmaskingruppen[at]gronkulturhogsbo.se – klipper gräs och servar maskiner.
* kompostgruppen[at]gronkulturhogsbo.se – kompostfrågor inklusive maskkomposten.
* mobelgruppen[at]gronkulturhogsbo.se – möblerna på området.
* sarggruppen[at]gronkulturhogsbo.se – rensar kring och kollar träsargen.
* skadedjursgruppen[at]gronkulturhogsbo.se – frågor om skadedjur som sniglar, råttor m fl.
* stadgruppen[at]gronkulturhogsbo.se – grovstädar, ser till soptunnan.

Gruppernas uppgiftsbeskrivningar:

No files found.

 

Kommentera