Arbetsdagar- och kvällar 2021

Lör 10/4 kl. 11-13

Sön 25/4 kl. 13-15

Lör 8/5 kl. 11-13            10.30 får vi besök av Växtverket som säljer plantor och annat odlingsrelaterat.  En kund i taget och lottning om turordning.

Ons 19/5 kl. 17.30-19

Tis 1/6 kl. 17.30-19

Lör 19/6 kl. 11-12         MEDLEMSMÖTE KL. 12-13

Tor 8/7 kl. 17.30-19

Sön 25/7 kl. 11-13

Lör 7/8 kl. 15-17

Mån 23/8 kl. 17.30-19

Sön 5/9 kl. 11-13

Ons 22/9 kl. 17.30-19

Sön 3/10 kl. 13-15

Lör 16/10 kl. 11-13.

 

Väl mött!                                                                                         

Arbetsdagar och -kvällar 2020

Arbetsdagar och -kvällar 2020
Sön 5/4 kl 11-13
Ons 22/4 kl 17.30-19
Lör 2/5 kl 14-16    Kl 13-14 får vi besök av Växtverket som säljer plantor och annat odlingsrelaterat. V.g. se tidigare utskick.
Sön 24/5 kl 13-15
Tor 11/6 kl 17.30-19
Lör 27/6 kl 10-12   MEDLEMSMÖTE kl 12-13
Ons 8/7 kl 17.30-19
Sön 19/7 kl 11-13
Mån 3/8 kl 17.30-19
Lör 22/8 kl 13-15
Tis 8/9 kl 17.30-19
Lör 19/9 kl 13-15
Lör 3/10 kl 11-13
Sön 18/10 kl 13-15.
 
Väl mött!
 
Styrelsen Grön kultur Högsbo

Årsmöte Grön kultur Högsbo

Det har blivit dags för årsmöte för Grön kultur Högsbo. Mötet hålls i församlingshemmet, Högsbo kyrka den 9/3 2019 kl. 13.00.

Alla medlemmar har rösträtt vid årsmötet och kan på förhand skicka in motioner till styrelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet, det vill säga senast den 9/2 2019. Skicka in eventuella motioner via e-post till gronkultur.hogsbo@gmail.com.

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar skickas ut senast 2 veckor före mötet.

Varmt välkomna!

Eldfest

Nu är det dags för årets eldfest på odlingsområdet. Onsdagen den 5 december kl 18.00 träffas vi och lyser upp vintermörkret.

Kom och umgås med dina odlingsvänner!

Vi bjuder på korv och glögg.

Arbetsdagar

Hej medlemmar.

Då har det blivit dags för ett nytt odlingsår med Grön Kultur Högsbo. Det betyder ju också att det är dags för föreningens arbetsdagar för att ta hand om de gemensamma ytorna på vårt odlingsområde. Grön Kultur Högsbo är en ideell förening och vi alla bär ansvaret för att området sköts och hålls snyggt. Om vi alla hjälps åt kommer det bli både enkelt och roligt att få ett vackert område som vi alla kan ha nytta och nöje av.

Här finns datumen för säsongens arbetsdagar. Till dessa datum kommer det i perioder även behövas extra gräsklippning. Enligt föreningens stadgar är det obligatoriskt för lottinnehavare att delta på arbetsdagar efter bästa förmåga. Självklart är det svårt för alla att kunna delta varje gång men vi tänker att alla borde kunna komma 4 gånger per säsong, mer är självklart välkommet. Arbetsdagarna är lagda under olika dagar och tider så att alla ska kunna ha möjlighet att hitta några datum som fungerar. Och tänk på att allt inte är fysiskt tunga arbeten utan det finns även enklare, lättare sysslor som måste skötas.

Arbetsdagar 2018:

Sön 15/4 kl. 13-15

Tis 24/4 kl. 17.30-19

Lör 5/5 kl. 13-15

Tors 24/5 kl. 17.30-19

Sön 10/6 kl. 10-12, medlemsmöte 12-13

Ons 27/6 kl. 17.30-19

Lör 7/7 13-15

Mån 23/7 kl. 17.30-19

Sön 12/8 kl. 13-15

Tis 28/8 kl. 17.30-19

Lör 8/9 kl. 11-13

Tors 27/9 kl. 17.30-19

Sön 7/10 kl. 13-15

Lör 20/10 kl. 13-15

 

Väl mött!  Styrelsen GKH

Föreläsning torsdag 26 april

”Täckodling, odla jorden som bonus får du växterna”      Föreläsare Börje Remstam

 

Datum: torsdag den 26 april

Klockslag: 18:00—20:00

Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen i Angered

 

Obligatorisk anmälningsavgift: 60 kr/person, betalas in på Nordea plusgiro 42 48 00 – 1

Anmäl er senast fredagen 20 april och skriv namn och odlarförening vid betalningen.

Har du frågor kontakta mig Paula 031-368 10 94 eller paula.palm@fastighet.goteborg.se

Börje är hemmastadd i trakterna av Eskilstuna. Han har odlat sin trädgård sen 70-talet. Han har aldrig grävt i sin trädgård utan täckt jorden med växtmaterial. Utgångspunkten var tung lerjord. Idag har den förvandlats till en rik mulljord. Börje kan detta med att bygga upp jorden som är en förutsättning för att växter ska trivas. Han är sen många år engagerad i Föreningen för biologisk organisk odling FOBO i många år. Föreningen ger ut tidningen Odlaren. Välkomna!

Föreläsning torsdag 22 mars

”Växtskydd och egna ekologiska växtskyddsmedel”

Föreläsare: Stina Månsson
Datum: torsdag den 22 mars
Klockslag: 18:00 – 20:00
Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen i Angered

Anmälningsavgift: 60 kr/person, betalas in på Nordea plusgiro 42 48 00 – 1
Anmäl er senast: måndag 19 mars och skriv namn och odlarförening vid betalning. Tänk på att jag behöver några dagar för att beställa fika så vänligen anmäl er gärna innan senastedagen.

Har du frågor ring Paula 031-368 10 94 eller maila paula.palm@fastighet.goteborg.se

VÄLKOMMEN!

Föreläsning tisdag 27 feb

Föreläsning: ”Den goda jorden och gödsling! Hur gör man? Tips om gödselns växtnäringsinnehåll och olika jordar.”

Föreläsare: Stina Månsson

Från stadsnära odling:

Nu kör vi igång föreläsningarna igen med början i februari. Som vanligt håller vi till i lokalen på Lärjeåns kafé och trädgårdar i Angered, fika ingår och obligatorisk anmälningsavgift gäller som vanligt med 60 kr.

Datum: Tisdag den 27 februari
Tid: 18.00–20.00
Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen i Angered
Anmälningsavgift: 60 kr/person, betalas in på Nordea plusgiro 42 48 00-1
Anmäl er senast: Torsdag 22 februari, skriv namn och odlarförening vid betalning.

Frågor och dylikt ring Paula 031-368 10 94 eller maila paula.palm@fastighet.goteborg.se

http://stadsnaraodling.goteborg.se/

Välkomna!