Arbetsdagar- och kvällar 2023

Veckodag Datum Tid Anteckningar
Söndag 23/4 10:00-12:00
Fredag 5/5 17:30-19:00
Lördag 13/5 15:00-16:00
Onsdag 24/5 18:00-19:30
Söndag 4/6 15:00-17:00 Medlemsmöte
Torsdag 1/6 17:30-19:00
Lördag 1/7 10:00-12:00
Måndag 17/7 18:00-19:30
Onsdag 2/8 17:30-19:00
Söndag 20/8 10:00-12:00
Lördag 2/9 11:00-13:00 Skördefika
Torsdag 14/9 18:00-19:30
Söndag 24/9 15:00-16:00
Lördag 14/10 10:00-12:00

Väl mött,
Styrelsen GkH

Arbetsdagar- och kvällar 2022

Söndag 10 april kl.10-12
Tisdag 26 april kl.17.30-19
Lördag 14 maj kl.10-12
Måndag 30 maj kl.17.30-19
Söndag 12 juni kl.15-16 + MEDLEMSMÖTE 16-17
Onsdag 29 juni kl.17.30-19
Lördag 16 juli kl.10-12
Torsdag 28 juli kl.17.30-19
Fredag 12 augusti kl.17.30-19
Söndag 28 augusti kl.11-12 + SKÖRDEFIKA kl.12-13
Onsdag 7 september kl.17.30-19
Lördag 24 september kl.14-16
Söndag 9 oktober kl.10-12
Lördag 22 oktober kl.10-12

Grön kultur Högsbo är ju som ni vet ansvariga för att sköta området runt våra odlingslotter. Vi har avtal med markägarna med krav på att hela området ska vara välskött. Vi har de senaste åren organiserat det med gemensamma arbetsdagar, vilket har fungerat bra. Här kommer årets schema. Det är olika veckodagar och tider så att det ska passa alla. Det kommer också att behövas gräsklippning mellan dessa tider, beroende på vädret. Om du har möjlighet till det så hör av dig när det blir aktuellt.
För er som har odlingslotter är det obligatoriskt att delta vid minst 3 tillfällen. Vi har närvarolistor, så kom ihåg att skriva upp er. Det går också bra att skicka en ersättare om man inte kan närvara själv. I slutet av säsongen gör vi en genomgång av närvaron.
För andra medlemmar är det frivilligt att delta, men det kan vara ett bra tillfälle att träffas och lära känna varandra.

Vårliga hälsningar
Styrelsen
GkH

Arbetsdagar- och kvällar 2021

Lör 10/4 kl. 11-13

Sön 25/4 kl. 13-15

Lör 8/5 kl. 11-13            10.30 får vi besök av Växtverket som säljer plantor och annat odlingsrelaterat.  En kund i taget och lottning om turordning.

Ons 19/5 kl. 17.30-19

Tis 1/6 kl. 17.30-19

Lör 19/6 kl. 11-12         MEDLEMSMÖTE KL. 12-13

Tor 8/7 kl. 17.30-19

Sön 25/7 kl. 11-13

Lör 7/8 kl. 15-17

Mån 23/8 kl. 17.30-19

Sön 5/9 kl. 11-13

Ons 22/9 kl. 17.30-19

Sön 3/10 kl. 13-15

Lör 16/10 kl. 11-13.

 

Väl mött!                                                                                         

Arbetsdagar och -kvällar 2020

Arbetsdagar och -kvällar 2020
Sön 5/4 kl 11-13
Ons 22/4 kl 17.30-19
Lör 2/5 kl 14-16    Kl 13-14 får vi besök av Växtverket som säljer plantor och annat odlingsrelaterat. V.g. se tidigare utskick.
Sön 24/5 kl 13-15
Tor 11/6 kl 17.30-19
Lör 27/6 kl 10-12   MEDLEMSMÖTE kl 12-13
Ons 8/7 kl 17.30-19
Sön 19/7 kl 11-13
Mån 3/8 kl 17.30-19
Lör 22/8 kl 13-15
Tis 8/9 kl 17.30-19
Lör 19/9 kl 13-15
Lör 3/10 kl 11-13
Sön 18/10 kl 13-15.
 
Väl mött!
 
Styrelsen Grön kultur Högsbo

Årsmöte Grön kultur Högsbo

Det har blivit dags för årsmöte för Grön kultur Högsbo. Mötet hålls i församlingshemmet, Högsbo kyrka den 9/3 2019 kl. 13.00.

Alla medlemmar har rösträtt vid årsmötet och kan på förhand skicka in motioner till styrelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet, det vill säga senast den 9/2 2019. Skicka in eventuella motioner via e-post till gronkultur.hogsbo@gmail.com.

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar skickas ut senast 2 veckor före mötet.

Varmt välkomna!

Eldfest

Nu är det dags för årets eldfest på odlingsområdet. Onsdagen den 5 december kl 18.00 träffas vi och lyser upp vintermörkret.

Kom och umgås med dina odlingsvänner!

Vi bjuder på korv och glögg.

Arbetsdagar

Hej medlemmar.

Då har det blivit dags för ett nytt odlingsår med Grön Kultur Högsbo. Det betyder ju också att det är dags för föreningens arbetsdagar för att ta hand om de gemensamma ytorna på vårt odlingsområde. Grön Kultur Högsbo är en ideell förening och vi alla bär ansvaret för att området sköts och hålls snyggt. Om vi alla hjälps åt kommer det bli både enkelt och roligt att få ett vackert område som vi alla kan ha nytta och nöje av.

Här finns datumen för säsongens arbetsdagar. Till dessa datum kommer det i perioder även behövas extra gräsklippning. Enligt föreningens stadgar är det obligatoriskt för lottinnehavare att delta på arbetsdagar efter bästa förmåga. Självklart är det svårt för alla att kunna delta varje gång men vi tänker att alla borde kunna komma 4 gånger per säsong, mer är självklart välkommet. Arbetsdagarna är lagda under olika dagar och tider så att alla ska kunna ha möjlighet att hitta några datum som fungerar. Och tänk på att allt inte är fysiskt tunga arbeten utan det finns även enklare, lättare sysslor som måste skötas.

Arbetsdagar 2018:

Sön 15/4 kl. 13-15

Tis 24/4 kl. 17.30-19

Lör 5/5 kl. 13-15

Tors 24/5 kl. 17.30-19

Sön 10/6 kl. 10-12, medlemsmöte 12-13

Ons 27/6 kl. 17.30-19

Lör 7/7 13-15

Mån 23/7 kl. 17.30-19

Sön 12/8 kl. 13-15

Tis 28/8 kl. 17.30-19

Lör 8/9 kl. 11-13

Tors 27/9 kl. 17.30-19

Sön 7/10 kl. 13-15

Lör 20/10 kl. 13-15

 

Väl mött!  Styrelsen GKH